antenn-habscht-1280x689-640x345-

Sendung no 9 -  26. November 2016

Sujets: Aweiung vum Léierpad zu Äischen, Aweiung vum Multisport-Terrain zu Habscht, Nationalfeierdag 2016, Schoulrentrée 2016/2017, Making-of vum Sensibiliséierungsfilm iwwer d'Schoulcharta, Frëndschaftiessen 2016, Aweiung neit Gemengenhaus zu Äischen


Sendung no 8 -  18. Juni 2016

Sujets: Strausfeier vun der neier Gemeng, Seniorefeier 2015, Auditioun vun de Schüler aus der Museksschoul vum Joer 2014/2015, Gemeng ouni Pestiziden: Visite vun der Kläranlag zu Habscht, verschidde Manifestatiounen: "Kannerfloumaart" - Chancëgläichheets- a Kulturkommissioun, "Jugenddag" - Alliance Äischdall, Kannertheater "De Léiwekinnék" - Theateréquipe Habscht, "Maison des Générations" - offiziell Schlësseliwwerreechung un d'Bedreiwergesellschaft vum Restaurant "Aal Schoul", Reportage iwwert d'Konschtrestauratrice Tilly Hoffelt


Sendung no 7 -  26. September 2015

Sujets : Diplomiwwereechung Éischthëllefcoursen, Aweiung Vergréisserung Précoce/Préscolaire a Maison Relais Habscht, "Science Week" an der Schoul, d'Virukommen vu Gemengeprojeten: neit Gemengenhaus zu Äischen a "Maison des Générations" zu Habscht, Nationalfeierdag 2015, Schoulfest 2015 mam Musical "Die unglaubliche Reise mit der Zeitmaschine"


Sendung no 6 -  7. Mäerz 2015

Sujets : Aweiung nei Infrastrukturen Fussballsterrain Habscht, 150. Jubiläumsconcert Chorale Ste Cécile Eischen, Seniorefeier, Informatiounsversammlung Rettungsketten zu Lëtzebuerg a "First Responder" Gemeng Habscht, Schülerauditioun Musekschoul mat Diplomiwwereechung 2013-2014


Sendung no 5 - 27. September 2014

Sujets : Aweiung vum Informatiounspanneau "Atertlinn", e Film vum Här Hary aus dem Joer 1967 iwwer d'Eisebunnstreck "Atertlinn" tëscht Péiteng an Ettelbréck, Nationalfeierdag 2014 zu Habscht, Schoulfest 2014


Sendung no 4 - 29. Mäerz 2014

Sujets : Buergbrennen, D'Bureaue vun der provisorescher Gemeng, Restaurants a Cafés aus der Gemeng, Straussfeier vun der Extensioun Précoce/Préscolaire


Sendung no 3 - 12. Oktober 2013

Sujets : Schoulrentrée, Maison Relais, D'Pompjees aus der Gemeng, Eventuell Fusion tëscht Habscht a Simmer


Sendung no 2 - 20. September 2013

Sujets : Nationalfeierdaag, Aischdall Trail, Aaltrakters-Treffen, Schoulfest, Gemengen-Crèche


Sendung no 1 - 15. Juni 2013

Sujets : Reportage iwwert den TéléVie, d'Drénkwaasser aus der Gemeng Habscht

Les cookies assurent le bon fonctionnement du site. En le consultant, vous acceptez l'utilisation des cookies. OK En savoir plus